E-shop Revízne dvierka  >>  Montáž dvierok s PUSH systémom

Montáž dvierok s PUSH systémom

<>

Postup montáže revíznych dvierok

1)    Rozmery revíznych dvierok, rámu a stavebného otvoru

Revízne dvierka sa osadia do pripraveného otvoru, ktorý musí byť min. o 15 cm širší a o 10 cm vyšší, než je rozmer dvierok vychádzajúci z rozmerov použitých obkladov.  Napr. pre dvierka rozmerov (šírka) a = 500 x (výška) b = 660 cm (obkladačky 250 x 330 - dve na šírku a dve na výšku) musí byť pripravený stavebný otvor  c x d , kde c = a + 100 + 50,  d =  b + 50 + 50  je stavebný otvor 650 x 760 mm.

2)    Upozornenie:

Umiestnite dvierka v stene v nadväznosti na špárorezy, tak aby keramický obklad nemusel byť rezaný, ideálny presah obkladu je 10 mm po celom obvode dvierok

3A) Upevnenie do SDK konštrukcie

Revízne dvierka sú vyrobené zo sádrokartónu. Rám dvierok sa  upevní s ohľadom na špárorez do SDK končtrukcie obvyklým spôsobom, použitím bežných sádrokartonárských profilov. Rozmer rámu dvierok je o 150 mm širší a o 100 mm vyšší, než je rozmer dvierok vychádzajúci z rozmerov použitých obkladov.

3B)  Upevnenie do otvoru vo vymurovanej stene a fixácia

Do pripraveného otvoru vložte rám dvierok s ohľadom na špárorez. Medzera medzi rámom revíznych dvierok a stavebným otvorom na niekoľkých miestach vyplňte stavebnou sádrou  

4)    Upozornenie:

Priestor nutný pre pohyb pántu dvierok je min. 80 mm od zadnej steny rámčeku dvierok či sú ľavé, pravé, podľa potreby otvárania.

5)     Upozornenie: 

čiapočku čapu musíte vždy zastrčit zhora, zkontrolujte zvislé i vodorovné osadenie rámčeku do steny

6)    Prišróbujte aretačný i dištančný profil

7)    Obložte spodnú radu obkladov integrujúcu rámček do steny a založte spodnú plastovú lištu

8)    Obložte krídlo dvierok, hrebeň na lepidlo by mal mať min. 8 mm

9)    Demontujte aretačné a dištančné profily

10)   Zasuňte špárovacie lišty a dokončite obloženie steny POZOR: obklad nechajte tvrdnúť minimálne 24 hod.

11)   Po riadnom zatvrdnutí otvorte zatlačením a vyzkúšajte funkčnosť

12)    Prešpárujte celú stenu POZOR: krídlo dvierok špárujte v otvorenej polohe

13)    Dôkladne očistite styčné plochy krídla a rámčeku od špárovacej hmoty. POZOR: pokiaľ dobre neočistíte styčné plochy, tak hrozí zalepenie krídla a následne otvorenie je veľmi komplikované

14)     Po dodržaní tohoto technologického postupu budete mať kvalitný výrobok s dlhodobou životnosťou a vysokou estetickou hodnotou

REKLAMNÁ PLOCHA
na prenájom
laminatove podlahy a parkety
REKLAMNÁ PLOCHA
na prenájom
kupelnesk.sk
Vkladám tovar do košíka...